Zakończyliśmy I edycję Studium Duszpasterstwa Rodzin

25 marca 2019 r. w Gdańsku Matemblewie podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia uroczyście zakończyliśmy I edycję Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Zajęcia dydaktyczne odbywały się przez 3 semestry akademickie, w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. każda. Zajęcia miały charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Słuchacze Studium uczestniczyli również w rekolekcjach, konferencjach, a także mieli możliwość odbycia praktyk w Poradniach Rodzinnych Archidiecezji Gdańskiej.  Świadectwo ukończenia Studium otrzymały 53 osoby, z czego 48 z nich uzyskało misję kanoniczną i włączyło się do pracy w strukturach Duszpasterstwa Rodzin, głównie w Poradnictwie Rodzinnym. Spotkanie było też okazją do podziękowania 15 doradczyniom życia rodzinnego, które zakończyły w tym dniu wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym. Więcej informacji na temat działalności Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie znajdziecie Państwo na niniejszej stronie internetowej w sekcji Studium. Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja Studium Duszpasterstwa Rodzin ruszy od października 2019 r. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Zapraszamy chętne osoby do kontaktu z nami. Informacji udziela i zapisy prowadzi Anna Mrozowicz - diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej tel. 508 350 903

Czytaj więcej...

Studium Informacje Ogólne

Informacje ogólne o Archidiecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego z dnia 25 marca 2017 r., podjęło się organizacji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Kształcimy kadrę Duszpasterstwa Rodzin, dokształcamy osoby żyjące w małżeństwie oraz tych, którzy towarzyszą małżonkom, m.in. doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów. Bliższych informacji udziela: Anna Mrozowicz tel. 508 350 903.

Czytaj więcej...

Cały program Studium Duszpasterstwa Rodzin

Poniżej prezentujemy program I Edycji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie (2017-2019). Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn losowych.

Czytaj więcej...

Za nami 50-lecie encykliki Humanae vitae

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało konferencję z okazji 50-lecia encykliki papieża Pawła VI „Humanae vitae” pt. Płodna miłość małżeńska - przymus czy przywilej Boży? Odbyła się ona 10 listopada 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Obrady rozpoczęliśmy Eucharystią dziękczynną pod przewodnictwem Biskupa Z. Zielińskiego za dar osoby i nauczania św. Pawła VI, którego kanonizację przeżywaliśmy 14 października b.r. Prelegentami byli małżonkowie - wieloletni doradcy życia rodzinnego, zaangażowani w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej. Wysłuchaliśmy także tekstu encykliki, którą przeczytali dla nas małżonkowie - aktorzy Państwo Beata i Mariusz Żarneccy. Poniżej prezentujemy program, pliki dźwiękowe, prezentacje i pamiątkowe zdjęcia z tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym

Ostatnie spotkanie Studium przed wakacjami dotyczyło pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, a więc przede wszystkim takim, gdzie pojawia się na co dzień problem uzależnień, współuzależnień, przemocy psychicznej, fizycznej itp. Temat zaprezentował nam ks. dr B. Głodowski - Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, który podzielił się z nami nie tylko wiedzą teoretyczną na ten temat, ale doświadczeniem praktycznym w związku z wieloletnią świadczoną pomocą takim osobom i rodzinom. Poniżej prezentujemy materiał dźwiękowy i prezentacje multimedialne z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Kobiecość i męskość

W dniu 26 maja 2018 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin próbowaliśmy się zmierzyć ogólnie mówiąc z naszą kobiecością i męskością. Państwo Maria i Waldemar Tlagowie - małżonkowie, rodzice, dziadkowie, z wieloletnią praktyką doradzania narzeczonym i małżonkom w Poradnictwie Rodzinnym zaprezentowali nam dwa ważne tematy: 1. Różnice psychiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną i komunikacja między nimi; 2. Kobieta jako żona i matka; mężczyzna jako mąż i ojciec. Wykłady ubogaciły ciekawe przykłady z życia małżeńskiego i rodzinnego, które ożywiły rozważania teoretyczne na ten temat. Poniżej prezentujemy wszystkim pliki dźwiękowe i prezentacje z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl