Geneza, rozwój i struktury DR

Kolejny temat dotyczący Duszpasterstwa Rodzin zaprezentowany w ramach zajęć Studium w dniu 12 maja 2018 r. dotyczył Genezy, rozwoju i struktur Duszpasterstwa Rodzin. Przedstawiła go Anna Mrozowicz - Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej. W ramach wykładu zostały poruszone zagadnienia zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym tj. dotyczącym Archidiecezji Gdańskiej. Można się z nimi zapoznać z dołączonych plików dźwiękowych i prezentacji.

Czytaj więcej...

DR w misji pastoralnej Kościoła

W ramach zajęć Studium ważną rolę zajmują tematy związane z rolą Duszpasterstwa Rodzin w Kościele. Kolejny nasz prelegent, tym razem Pani Joanna Cabaj - mgr lic. teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR zaprezentowała w dniu 12 maja 2018 r. temat: Duszpasterstwo Rodzin jako działalność pastoralna Kościoła. Zwróciła m.in. uwagę na promocję życia i dzietności. Więcej na ten temat w dołączonych plikach dźwiękowych i prezentacji multimedialnej znajdujących się poniżej. 

Czytaj więcej...

Bioetyka

Poniżej prezentujemy nagranie i prezentacje dotyczące Podstawowych zagadnień bioetycznych, które wyłożył nam w ramach zajęć studium w dniu 21 kwietnia 2018 r. ks. dr Jan Uchwat. Ks. Jan Uchwat jest m.in. wykładowcą GSD, specjalistą z zakresu teologii moralnej, a także członkiem komisji bioetycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Czytaj więcej...

Okres prenatalny człowieka

Dnia 7 kwietnia 2018 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie gościliśmy lek. med. Dorotę Bubnowską-Nalepę, specjalistę pediatrii, lekarza pracującego m.in. w NaproCentrum w Gdańsku, doradcę życia rodzinnego, która zaprezentowała dwa ważne tematy: Rozwój człowieka w okresie prenatalnym i FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Poniżej prezentujemy Państwu nagranie i prezentacje multimedialne. 

Czytaj więcej...

Kościół wobec dylematów moralnych

Poniżej przedstawiamy Państwu pliki dźwiękowe i prezentacje dotyczące tematu Stanowisko Kościoła wobec antykoncepcji, aborcji,  sztucznego zapłodnienia, eutanazji, który zaprezentował nam ks. dr Jacek Socha w dniu 24 lutego 2018 r. Ksiądz Jacek Socha aktualnie  jest Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Gdyni Chylonii, ma wieloletnie doświadczenie pracy jako wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego, zawsze bardzo życzliwy wobec Duszpasterstwa Rodzin. 

Czytaj więcej...

Sakrament małżeństwa

W dniu 27 stycznia 2018 r. w ramach zajęć Studium wygłoszony został wykład pt. Sakrament małżeństwa. Wykład zaprezentowała Anna Mrozowicz  - żona, matka, od lat związana z Duszpasterstwem Rodzin i Poradnictwem Rodzinnym, która 10 lat pełni funkcję Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej.  Temat został zaprezentowany głownie w oparciu o nauczanie Jana Pawła II zawarte w Teologii ciała, a także o inną bibliografię odnoszącą się do tegoż nauczania. Poniżej prezentujemy plik dźwiękowy z tego spotkania oraz prezentację multimedialną na ten temat.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl