Za nami 50-lecie encykliki Humanae vitae

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało konferencję z okazji 50-lecia encykliki papieża Pawła VI „Humanae vitae” pt. Płodna miłość małżeńska - przymus czy przywilej Boży? Odbyła się ona 10 listopada 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Obrady rozpoczęliśmy Eucharystią dziękczynną pod przewodnictwem Biskupa Z. Zielińskiego za dar osoby i nauczania św. Pawła VI, którego kanonizację przeżywaliśmy 14 października b.r. Prelegentami byli małżonkowie - wieloletni doradcy życia rodzinnego, zaangażowani w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej. Wysłuchaliśmy także tekstu encykliki, którą przeczytali dla nas małżonkowie - aktorzy Państwo Beata i Mariusz Żarneccy. Poniżej prezentujemy program, pliki dźwiękowe, prezentacje i pamiątkowe zdjęcia z tego wydarzenia.

PROGRAM KONFERENCJI

CZĘŚĆ I
Kościół Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie

9.00 Eucharystia dziękczynna za dar kanonizacji Papieża Pawła VI (pod przewodnictwem Bpa Z. Zielińskiego)


CZĘŚĆ II
Sala Konferencyjna w Gdańsku Matemblewie

10.15 Otwarcie wykładów (ks. K. Homoncik)
10.30 Kontekst historyczny encykliki Humanae vitae (A. S. Mrozowiczowie)
11.00 Czytanie encykliki Humanae vitae cz. 1 (B.M. Żarneccy)
11.20 Przerwa kawowa
11.45 Jak mówić dziś o Humanae vitae - głos Doradców Życia Rodzinnego
(J. Cabaj, K. Leks, M. Misztak-Hola, J. Kłeczek)
12.30 Czytanie encykliki Humanae vitae cz. 2 (B.M. Żarneccy)
12.50 Przerwa obiadowa
13.30 Humanae vitae w medycynie (A. Mędza)
14.00 Obrona życia w aspekcie międzynarodowym (E. L. Kowalewscy)
14.30 Czy Kościół pomylił się w kwestii antykoncepcji? (M. W. Tlagowie)
15.00 Zakończenie

 

 

Tekst encykliki
Kontekst historyczny
Panel doradcow
HV w medycynie
Aspekt międzynarodowy
Kwestia antykoncepcji

 

 

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl