Małżeństwo w Prawie Kanonicznym

Kolejnym podejmowanym zagadnieniem związanym z małżeństwem było jego osadzenie na gruncie prawa kościelnego. Temat pt. Małżeństwo w Prawie Kanonicznym przedstawił słuchaczom Studium w dniu 4 lutego 2023 r. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego - ks. dr Krzysztof Szerszeń, który jest znawcą Prawa Kanonicznego m.in. jako pracownik Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Temat jak zwykle wywołał wielkie zainteresowanie, o czym świadczy liczba pytań skierowanych do Prelegenta po wysłuchaniu jego wykładu. Poniżej prezentujemy pliki dźwiękowe z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Osoby starsze i chore w rodzinie

W dniu 21 stycznia 2023 r. w ramach zajęć formacyjnych Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Jan Uchwat zaprezentował trzy ważne tematy dotyczące życia w małżeństwie i rodzinie. Jako opiekun wspólnoty Rodziców po stracie podzielił się tematem śmierć dziecka i przeżywania żałoby w rodzinie głównie przez osieroconych rodziców. Drugie ważne zagadnienie dotyczyło opieki nad osobami starszymi i chorymi - w tym wypadku kapłan podzielił się doświadczeniem pracy m.in. jako kapelan Domu Spokojnej Starości Złota Jesień w Gdańsku. Trzeci temat dotyczył życia duchowego w małżeństwie i rodzinie - jako ojciec duchowny kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego ks. Jan spowiada i prowadzi w kierownictwie duchowym także pary małżeńskie oraz doradza w Poradnictwie Rodzinnym. Spotkanie zostało udokumentowane plikiem dźwiękowym i prezentacjami multimedialnymi, które załączamy poniżej.

Czytaj więcej...

Urodzić jak najlepiej

W dniu 7 stycznia 2023 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin podejmowaliśmy ważne zagadnienia związane z porodem, które zaprezentowała  Magdalena Karasińska - położna z wieloletnią praktyką w zawodzie. Omówione zostały takie kwestie, jak: szkoła rodzenia, poród, karmienie piersią, dwurodzicielstwo. Poniżej prezentujemy materiał dźwiękowy, a także prezentacje multimedialne na ten temat. Zachęcamy do korzystania.

Czytaj więcej...

Przegląd metod NPR

W dniu 17 grudnia 2022 r. odbył się wykład dotyczący historii Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) , a także przeglądu różnego rodzaju metod NPR. Zaprezentowała go dr Ludmiła Modzelewska, która jest instruktorem NPR. Poniżej prezentujemy materiały z tego spotkania - plik dźwiękowy i prezentację.

Czytaj więcej...

Człowiek w łonie mamy

Poniżej prezentujemy ścieżkę dźwiękową i prezentacje multimedialne do spotkania, które w ramach Studium odbyło się 17 grudnia 2022 r. z lek. med. Dorotą Bubnowską-Nalepa - spec. pediatrii, która na początku przekazała ważne informacje na temat początku życia człowieka i jego rozwoju w łonie mamy, a także wskazała m.in. na rolę badań w ciąży i najczęstsze zagrożenia tego okresu dla życia dziecka i matki. W sposób szczególny została omówiona kwestia zespołu FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego, który dotyka dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży.

Czytaj więcej...

Interpretacja kart obserwacji

Blok dotyczący Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) jest ważnym składnikiem formacji doradców życia rodzinnego. W dniu 3 grudnia 2022 r. Prezes oddziału gdańskiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR - Jacek Kłeczek omówił główne wskaźniki płodności, a także przedstawił wprowadzenie do interpretacji kart obserwacji cyklu wg wielowskaźnikowej metody podwójnego sprawdzenia. Poniżej znajdziecie Państwo materiał na ten temat (plik dźwiękowy i załączone do niego prezentacje). 

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl