Inauguracja Studium

Ruszyły kolejne zajęcia Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. 5 października 2019 r. formację rozpoczęło ponad 30 uczestników, w tym kilkanaście par małżeńskich. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Bp Wiesław Szlachetka, który po Mszy Świętej wygłosił także wykład biblijny pt. Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Jednocześnie informujemy, że w miesiącu październiku jest ostatni moment, aby się jeszcze zapisać na zajęcia. Warunkiem jest rozmowa z Diecezjalną Doradczynią Życia Rodzinnego  Archidiecezji Gdańskiej - Anną Mrozowicz po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 508 350 903. Poniżej prezentujemy pliki dźwiękowe homilii i wykładu inauguracyjnego.

Czytaj więcej...

Rusza kolejna edycja Studium

Zapraszamy już od 5 października 2019 r. na kolejną edycję spotkań w ramach Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Studium jest obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym w miesiącu wrześniu b.r. oraz wpłata na miejscu przy zapisie zaliczki w wysokości 100 zł/osoby. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godz. 9.00 - 15.00  w Gdańsku Matemblewie.

Czytaj więcej...

Zakończyliśmy I edycję Studium Duszpasterstwa Rodzin

25 marca 2019 r. w Gdańsku Matemblewie podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia uroczyście zakończyliśmy I edycję Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Zajęcia dydaktyczne odbywały się przez 3 semestry akademickie, w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. każda. Zajęcia miały charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Słuchacze Studium uczestniczyli również w rekolekcjach, konferencjach, a także mieli możliwość odbycia praktyk w Poradniach Rodzinnych Archidiecezji Gdańskiej.  Świadectwo ukończenia Studium otrzymały 53 osoby, z czego 48 z nich uzyskało misję kanoniczną i włączyło się do pracy w strukturach Duszpasterstwa Rodzin, głównie w Poradnictwie Rodzinnym. Spotkanie było też okazją do podziękowania 15 doradczyniom życia rodzinnego, które zakończyły w tym dniu wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym. Więcej informacji na temat działalności Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie znajdziecie Państwo na niniejszej stronie internetowej w sekcji Studium. Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja Studium Duszpasterstwa Rodzin ruszy od października 2019 r. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Zapraszamy chętne osoby do kontaktu z nami. Informacji udziela i zapisy prowadzi Anna Mrozowicz - diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej tel. 508 350 903

Czytaj więcej...

Studium Informacje Ogólne

Informacje ogólne o Archidiecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego z dnia 25 marca 2017 r., podjęło się organizacji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Kształcimy kadrę Duszpasterstwa Rodzin, dokształcamy osoby żyjące w małżeństwie oraz tych, którzy towarzyszą małżonkom, m.in. doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów. Bliższych informacji udziela: Anna Mrozowicz tel. 508 350 903.

Czytaj więcej...

Cały program Studium Duszpasterstwa Rodzin

Poniżej prezentujemy program I Edycji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie (2017-2019). Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn losowych.

Czytaj więcej...

Za nami 50-lecie encykliki Humanae vitae

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało konferencję z okazji 50-lecia encykliki papieża Pawła VI „Humanae vitae” pt. Płodna miłość małżeńska - przymus czy przywilej Boży? Odbyła się ona 10 listopada 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Obrady rozpoczęliśmy Eucharystią dziękczynną pod przewodnictwem Biskupa Z. Zielińskiego za dar osoby i nauczania św. Pawła VI, którego kanonizację przeżywaliśmy 14 października b.r. Prelegentami byli małżonkowie - wieloletni doradcy życia rodzinnego, zaangażowani w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej. Wysłuchaliśmy także tekstu encykliki, którą przeczytali dla nas małżonkowie - aktorzy Państwo Beata i Mariusz Żarneccy. Poniżej prezentujemy program, pliki dźwiękowe, prezentacje i pamiątkowe zdjęcia z tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl