Za nami 50-lecie encykliki Humanae vitae

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało konferencję z okazji 50-lecia encykliki papieża Pawła VI „Humanae vitae” pt. Płodna miłość małżeńska - przymus czy przywilej Boży? Odbyła się ona 10 listopada 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Obrady rozpoczęliśmy Eucharystią dziękczynną pod przewodnictwem Biskupa Z. Zielińskiego za dar osoby i nauczania św. Pawła VI, którego kanonizację przeżywaliśmy 14 października b.r. Prelegentami byli małżonkowie - wieloletni doradcy życia rodzinnego, zaangażowani w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej. Wysłuchaliśmy także tekstu encykliki, którą przeczytali dla nas małżonkowie - aktorzy Państwo Beata i Mariusz Żarneccy. Poniżej prezentujemy program, pliki dźwiękowe, prezentacje i pamiątkowe zdjęcia z tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym

Ostatnie spotkanie Studium przed wakacjami dotyczyło pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, a więc przede wszystkim takim, gdzie pojawia się na co dzień problem uzależnień, współuzależnień, przemocy psychicznej, fizycznej itp. Temat zaprezentował nam ks. dr B. Głodowski - Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, który podzielił się z nami nie tylko wiedzą teoretyczną na ten temat, ale doświadczeniem praktycznym w związku z wieloletnią świadczoną pomocą takim osobom i rodzinom. Poniżej prezentujemy materiał dźwiękowy i prezentacje multimedialne z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Kobiecość i męskość

W dniu 26 maja 2018 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin próbowaliśmy się zmierzyć ogólnie mówiąc z naszą kobiecością i męskością. Państwo Maria i Waldemar Tlagowie - małżonkowie, rodzice, dziadkowie, z wieloletnią praktyką doradzania narzeczonym i małżonkom w Poradnictwie Rodzinnym zaprezentowali nam dwa ważne tematy: 1. Różnice psychiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną i komunikacja między nimi; 2. Kobieta jako żona i matka; mężczyzna jako mąż i ojciec. Wykłady ubogaciły ciekawe przykłady z życia małżeńskiego i rodzinnego, które ożywiły rozważania teoretyczne na ten temat. Poniżej prezentujemy wszystkim pliki dźwiękowe i prezentacje z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Geneza, rozwój i struktury DR

Kolejny temat dotyczący Duszpasterstwa Rodzin zaprezentowany w ramach zajęć Studium w dniu 12 maja 2018 r. dotyczył Genezy, rozwoju i struktur Duszpasterstwa Rodzin. Przedstawiła go Anna Mrozowicz - Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej. W ramach wykładu zostały poruszone zagadnienia zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym tj. dotyczącym Archidiecezji Gdańskiej. Można się z nimi zapoznać z dołączonych plików dźwiękowych i prezentacji.

Czytaj więcej...

DR w misji pastoralnej Kościoła

W ramach zajęć Studium ważną rolę zajmują tematy związane z rolą Duszpasterstwa Rodzin w Kościele. Kolejny nasz prelegent, tym razem Pani Joanna Cabaj - mgr lic. teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR zaprezentowała w dniu 12 maja 2018 r. temat: Duszpasterstwo Rodzin jako działalność pastoralna Kościoła. Zwróciła m.in. uwagę na promocję życia i dzietności. Więcej na ten temat w dołączonych plikach dźwiękowych i prezentacji multimedialnej znajdujących się poniżej. 

Czytaj więcej...

Bioetyka

Poniżej prezentujemy nagranie i prezentacje dotyczące Podstawowych zagadnień bioetycznych, które wyłożył nam w ramach zajęć studium w dniu 21 kwietnia 2018 r. ks. dr Jan Uchwat. Ks. Jan Uchwat jest m.in. wykładowcą GSD, specjalistą z zakresu teologii moralnej, a także członkiem komisji bioetycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl