Wpływ postu na płodność

W ramach wykładów Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie ważne miejsce zajmuje temat kondycji ludzkiej płodności. Współcześnie wiele małżeństw zmaga się z problemami w dziedzinie prokreacji. Dnia  2 grudnia 2023 r. wykładowcą była dr n. med. Ewa Dąbrowska - internista, wieloletni pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku, która jako jedna z pierwszych w Polsce miała odwagę podjąć się leczenia swoich pacjentów postem. Na spotkaniu podzieliła się z nami wiedzą na temat wpływu postu warzywno-owocowego na płodność. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz słuchaczy studium uczestniczyło w nim wielu doradców życia rodzinnego oraz nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Za zgodą prelegentki poniżej prezentujemy materiał ze spotkania.

Czytaj więcej...

Katecheza u podstaw nauczania Kościoła

Jedną w ważnych ról Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin jest przygotowanie kandydatów do prowadzenia katechez dla narzeczonych. W dniu 4 listopada 2023 r. prelegentem studium był ks. dr Krystian Wilczyński - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, który zaprezentował temat pt. Katecheza u podstaw nauczania Kościoła, którego celem było uświadomienie m.in. czym jest katecheza w życiu Kościoła, jaka jest rola Katechizmu i dlaczego to tak  ważne, aby każdy katolik go choć raz w życiu przeczytał. Poniżej prezentujemy materiał z tego spotkania (plik dźwiękowy i prezentację), do których wysłuchania i przeczytania gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej...

Kościół strażnikiem życia

Społeczne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie  to także zagadnienia dotyczące obrony życia. Na zajęciach studium w dniu 21 października 2023 r.  przedmiotem analizy była m.in. Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae, na przykładzie której prelegent Jacek Kłeczek zaprezentował stanowisko Kościoła wobec życia ludzkiego: jego wielkiej wartości, niezbywalnej godności, zagrożeń którym Kościół się sprzeciwia. Prelegent jest Prezesem Gdańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wieloletnim doradcą życia rodzinnego, instruktorem NPR, założycielem Klubu Biegaczy Prawo do życia. Poniżej publikujemy ścieżkę dźwiękową z tego wykładu.

Czytaj więcej...

Role społeczne małżonków

Wśród społecznego nauczania Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie znajduje się niezwykle ważna pozycja, a mianowicie Adhortacja Apostolska Jana Pawła II pt. Familiaris consortio z 1981 roku, która jest owocem synodu o rodzinie, zwołanego przez Papieża Polaka tuż po rozpoczęciu przez niego pontyfikatu. Zawiera ona dużo ważnych kwestii odnoszących się do szczęścia małżeńskiego i rodzinnego, m.in. papież wskazuje na konkretne zadania, które powinni małżonkowie wypełniać na drodze swojego powołania. Jednym w tych zadań jest ich zaangażowanie w życie społeczne. Temat ten w ramach spotkań studium zaprezentował słuchaczom w dniu 21 października 2023 r. Sławomir Mrozowicz. Poniżej prezentujemy plik dźwiękowy i prezentację multimedialną z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Światowy Kongres Rodzin w Gdańsku

W dniach 15-17 września 2023 r. odbył się w Gdańsku Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych pod hasłem ZAINWESTUJ W MAŁŻEŃSTWO, ZAINWESTUJ W RODZINĘ. Wydarzenie to skierowane było nie tylko do rodzin polonijnych, ale także do małżeństw i rodzin z Trójmiasta i całej Polski. Obfitowało w liczne spotkania, m.in. wykłady, warsztaty, prelekcje, dyskusje, a także koncerty i Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie.

Czytaj więcej...

Uzależnienia a szczęście rodzinne

W ramach zajęć Studium w dniu 20 maja 2023 r.  gościliśmy ks. dra B. Głodowskiego - archidiecezjalnego duszpasterza uzależnień, który przedstawił dwa tematy: Jak powstaje uzależnienie oraz Jak wyjść z uzależnienia? W ramach Poradnictwa Rodzinnego często spotykamy się w praktyce z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych bądź żyjących czy tworzących  takie rodziny, a których przyczyną są właśnie uzależnienia i współuzależnienia. Prelegent podzielił się ważnymi informacjami m.in. na temat tego jak wpływają one na relacje w małżeństwie i rodzinie. Poniżej materiał z tego spotkania (pliki dźwiękowe i prezentacje multimedialne).

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl