Adhortacja Amoris Laetitia

RADOŚĆ MIŁOŚCI przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół” . Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”.

Amoris Laetitia

Bł. S. Wyszyński o małżeństwie i rodzinie

Dziękując za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego pragniemy na łamach naszej strony internetowej przypomnieć dwa ważne kazania kard. Stefana Wyszyńskiego do małżonków i rodziców. Pierwsze z nich pt. RODZICE, NADESZŁA WASZA GODZINA to kazanie do małżonków katolickich wygłoszone w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1959 r., zaś drugie pt. RODZINA BOGIEM SILNA to kazanie do rodziców katolickich, wygłoszone w Warce, 7 maja 1961 r. Gorąco polecamy!

Czytaj więcej...

Encyklika Humanae Vitae Pawła VI

o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską, do duchowieństwa i wiernych świata katolickiego, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli.
Czcigodni Bracia i drodzy Synowie!  Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Czytaj więcej...

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin

W dniu 1 maja 2003 roku podczas plenarnego zebrania Konferencji Episkopatu Polski przyjęto tekst  Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, opracowanego przez Radę do Spraw Rodziny.  Jest to dokument, który reguluje sprawy związane z funkcjonowaniem Duszpasterstwa Rodzin na terenie Kościoła w Polsce. Dyrektorium uwzględnia zadania osób duchownych, samych rodzin oraz laikatu zaangażowanego w tworzenie właściwych warunków dla małżeństw i rodzin. Jest ono owocem doświadczeń wielu osób i środowisk zajmujących się duszpasterstwem rodzin i powinno być pomocą w pracy na rzecz małżeństwa i rodziny m.in. dla wszystkich kapłanów, instruktorów i doradców życia rodzinnego.

Czytaj więcej...

Adhortacja Familiaris Consortio JP II

o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, do Biskupów i wiernych całego Kościoła Katolickiego

WPROWADZENIE
Kościół w służbie rodziny

1. Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw.

Czytaj więcej...

Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie

Przyzwyczailiśmy się mówić o powołaniu do kapłaństwa bądź do życia zakonnego. Również w odniesieniu do życia małżeńskiego nie wolno nam poprzestać na ukazywaniu norm moralnych, ale musimy zgłębiać i głosić radosną nowinę o małżeństwie, ukazywać jego wielkość, świętość i piękno – czytamy w opracowanym przez Radę ds. Rodziny i przyjętym przez Episkopat w czerwcu 2009 r. dokumencie „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Jak przypominają w nim biskupi, sakramentalny związek jest sposobem związania się z Bogiem i właściwą małżonkom drogą do świętości. Tekst tego dokumentu prezentujemy na łamach naszej strony internetowej.

Czytaj więcej...

List do Rodzin Jana Pawła II

Drogie Rodziny!

1. Obchodzony w Kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję, aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystkimi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie. Czynię to za pośrednictwem tego Listu, odwołując się do słów wypowiedzianych w Encyklice Redemptor hominis w pierwszych dniach mej Piotrowej posługi. Pisałem wtedy: „Człowiek jest drogą Kościoła”.

Czytaj więcej...

Instrukcja Dignitas personae

12 grudnia 2008 r. opublikowana została Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych. Jest ona odpowiedzią na współczesne dylematy moralne dotyczące godności ludzkiego życia u początku jego istnienia. Stanowi ona rozwinięcie tematów podjętych w Instrukcji Donum vitae z 1987 r.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. List pasterski Episkopatu Polski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl