Kobiecość i męskość

W dniu 26 maja 2018 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin próbowaliśmy się zmierzyć ogólnie mówiąc z naszą kobiecością i męskością. Państwo Maria i Waldemar Tlagowie - małżonkowie, rodzice, dziadkowie, z wieloletnią praktyką doradzania narzeczonym i małżonkom w Poradnictwie Rodzinnym zaprezentowali nam dwa ważne tematy: 1. Różnice psychiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną i komunikacja między nimi; 2. Kobieta jako żona i matka; mężczyzna jako mąż i ojciec. Wykłady ubogaciły ciekawe przykłady z życia małżeńskiego i rodzinnego, które ożywiły rozważania teoretyczne na ten temat. Poniżej prezentujemy wszystkim pliki dźwiękowe i prezentacje z tego spotkania.

Kobieta i Mężczyzna - różnice i komunikacja
Kobieta i Mężczyzna - żona i mąż - matka i ojciec

Kobieta i Mężczyzna - różnice i komunikacja

Kobieta i Mężczyzna - żona i mąż - matka i ojciec

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl