Zakończyliśmy I edycję Studium Duszpasterstwa Rodzin

25 marca 2019 r. w Gdańsku Matemblewie podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia uroczyście zakończyliśmy I edycję Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Zajęcia dydaktyczne odbywały się przez 3 semestry akademickie, w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. każda. Zajęcia miały charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Słuchacze Studium uczestniczyli również w rekolekcjach, konferencjach, a także mieli możliwość odbycia praktyk w Poradniach Rodzinnych Archidiecezji Gdańskiej.  Świadectwo ukończenia Studium otrzymały 53 osoby, z czego 48 z nich uzyskało misję kanoniczną i włączyło się do pracy w strukturach Duszpasterstwa Rodzin, głównie w Poradnictwie Rodzinnym. Spotkanie było też okazją do podziękowania 15 doradczyniom życia rodzinnego, które zakończyły w tym dniu wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym. Więcej informacji na temat działalności Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie znajdziecie Państwo na niniejszej stronie internetowej w sekcji Studium. Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja Studium Duszpasterstwa Rodzin ruszy od października 2019 r. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Zapraszamy chętne osoby do kontaktu z nami. Informacji udziela i zapisy prowadzi Anna Mrozowicz - diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej tel. 508 350 903

Celem istnienia Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin, powołanego Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia dnia 25.03.2017 r. jest kształcenie wiernych w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. W sposób szczególny przygotowywanie świeckich kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, a także troska o permanentną formację prorodzinną dla już zaangażowanych doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów, małżonków i inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębionej formacji w tej dziedzinie.

Podziękowania dla doradców kończących służbę w Poradnictwie Rodzinnym

Absolwenci Studium po otrzymaniu misji kanonicznych zawierzający swoją służbę Matce Bożej

Doradcy wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin AG ks. Krzysztofem Homoncikiem

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl