ABC przygotowania do ślubu

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej przygotowało informator dla narzeczonych, który ma być pomocą w ich przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa. Informator zawiera list do narzeczonych m.in. z zachętą do owocnego przeżycia czasu formacji przedmałżeńskiej, a także kalendarium przygotowań oraz formularz, który po opieczętowaniu w parafii, gdzie planowany jest ślub, staje się tzw. obiegówką do zbierania podpisów podczas przebytych katechez i spotkań w poradni. Informator ten obowiązuje na terenie Archidiecezji Gdańskiej i w wersji papierowej trafił do wszystkich jej parafii. Narzeczeni powinni otrzymać go w parafii, gdzie na 12 miesięcy przed ślubem zgłaszają wolę zawarcia małżeństwa i rezerwują termin ślubu.

Czytaj więcej...

Katechezy dla narzeczonych w Archidiecezji Gdańskiej

W poniższej tabeli podajemy informacje o kursach przedmałżeńskich w Archidiecezji Gdańskiej. Dane te pochodzą z informacji od Księży Dziekanów, nadsyłanych do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Dane są uporządkowane wg Dekanatów, a w nich wg parafii. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów można uzyskać w parafiach, przy których kursy te się odbywają najlepiej sprawdzając ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych parafii lub kontaktując się z Kancelarią Parafialną w godzinach urzędowania.

Czytaj więcej...

Parafialne Poradnie Rodzinne w Archidiecezji Gdańskiej

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji w terenie informujemy, że aktualnie (stan na marzec roku 2021) na terenie  Archidiecezji Gdańskiej funkcjonuje ponad 100 Parafialnych Poradni Rodzinnych, w których posługuje blisko 200 doradców z aktualną misją kanoniczną. Poniżej publikujemy listę wszystkich parafii z adnotacją czy znajduje się w niej Poradnia Rodzinna. Parafie uporządkowaliśmy wg dekanatów, na które podzielona jest nasza archidiecezja.

Czytaj więcej...

Poradnictwo Rodzinne dla narzeczonych

DRODZY NARZECZENI!

Jeśli przygotowujecie się do zawarcia sakramentu małżeństwa i macie problem ze znalezieniem najbliższej poradni rodzinnej zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną. Pomogę i pokieruję do właściwego doradcy. Proszę zgłaszać się najlepiej na minimum 3 miesiące przed ślubem, gdyż w ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa obowiązują Was trzy spotkania w odstępach czasowych.  Na terenie Archidiecezji Gdańskiej mamy ponad 100 Parafialnych Poradni Rodzinnych i ponad 200 doradców, którzy w nich służą. Zadzwoń pn.- czw. 9.00-14.00 tel. 508 350 903.

Anna Mrozowicz - Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej

Sakrament małżeństwa

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali. Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Czytaj więcej...

Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego

W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa (najpóźniej na 3 miesiące przed datą ustaloną na dzień ślubu) narzeczeni kierowani są na katechezy przedmałżeńskie, a także na spotkania do Parafialnych Poradni Życia Rodzinnego. Uczestnictwo w katechezach i spotkaniach w poradni należy rozpocząć równolegle, w tym samym czasie.

Spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego odbywają się zasadniczo w parafii, w której przeprowadzane są formalności związane z zawarciem małżeństwa, w wypadku gdy parafia nie posiada własnej poradni Ksiądz Proboszcz wskazuje adres poradni, z którą współpracuje.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl