Studium Informacje Ogólne

Informacje ogólne o Archidiecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego z dnia 25 marca 2017 r., podjęło się organizacji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Kształcimy kadrę Duszpasterstwa Rodzin, dokształcamy osoby żyjące w małżeństwie oraz tych, którzy towarzyszą małżonkom, m.in. doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów. Bliższych informacji udziela: Anna Mrozowicz tel. 508 350 903.

1. Cel: kształcenie wiernych w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. W sposób szczególny przygotowywanie świeckich kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, a także troska o permanentną formację prorodzinną dla już zaangażowanych doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów, małżonków i inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębionej formacji w tej dziedzinie.

2. Podmiot odpowiedzialny: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku Matemblewie przy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej. Osoby bezpośrednio zaangażowane: Ks. Krzysztof Homoncik, Ks. Jan Uchwat, Ks. Andrzej Pradela, Anna Mrozowicz, Joanna Cabaj. Wśród kadry kształcącej przede wszystkim kapłani już współpracujący z Duszpasterstwem Rodzin, lekarze z NaproCentrum i doradcy życia rodzinnego oraz instruktorzy Naturalnego Planowania Rodziny.

3. Zajęcia dydaktyczne: cykl dwuletni, rozpoczynający się zawsze od października; w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. każda ( 22 zjazdy x 7 godz. = 154 godz. + 2 zjazdy rekolekcyjne x 7 godz. = 14 godz. + 2 zjazdy egzaminacyjne = 6 godz. + praktyki w Poradni Rodzinnej = 6 godz.). Zajęcia miałyby się odbywać na terenie Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Zjazdy w wybrane soboty w godz. 9.00-15.00 wg stałego schematu: 9.00 -10.30 (wykład 2 x 45 min.), przerwa 10 min., 10.40  - 12.10 (wykład 2 x 45 min.), przerwa 20 min. 12.30 - 15.00 (warsztat).

4. Finansowanie:  Utrzymanie z ofiar składanych przez uczestników Studium. Opłata za uczestnictwo w całym dwuletnim cyklu 500 zł/osoby; 700 zł/małżeństwa. Tylko uczestnicy  całego cyklu Studium, po odbyciu zajęć i pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów mogą otrzymać misję kanoniczną, potrzebną do pracy w Duszpasterstwie Rodzin. Zajęcia są jednak skierowane także do osób, które chcą/mogą skorzystać z nich wybiórczo tzn. przyjść na konkretny, wybrany przez siebie wykład czy warsztat. Takie osoby będą miałyby taką możliwość po zgłoszeniu udziału w tygodniu poprzedzającym wykład/warsztat poprzez formatkę zgłoszeniową, która pojawi się wkrótce na stronie. Za pojedyncze spotkania opłata wynosi 20 zł/część wykładowa, 10 zł/warsztat lub 25 zł/cały dzień tj. wykłady+warsztat. Płatność gotówką na miejscu w czasie zajęć. Uwaga! Doradcy życia rodzinnego z aktualną misją kanoniczną uczestniczą w zajęciach bezpłatnie, ale mają obowiązek zgłaszania swojej obecności.

Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn losowych.

 

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl