Cały program Studium Duszpasterstwa Rodzin

Poniżej prezentujemy program I Edycji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie (2017-2019). Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn losowych.

 

Program Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin

w Gdańsku Matemblewie

2017-2019 (I edycja)

Data

Liczba

godzin

Forma

spotkania

Przedmiot

Prowadzący

 

7.10.2017

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu  cz. 1

Ks. dr Piotr Przyborek

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu  cz. 2

Ks. dr Piotr Przyborek

1

Eucharystia

(godz. 12.00)

Eucharystia inaugurująca rozpoczęcie prac Studium

Ks. Krzysztof Homoncik - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Ks. Andrzej Pradela - Kustosz Sanktuarium MB Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie

2

warsztat

Warsztaty z komunikacji cz. 1

Grzegorz Kamola - mgr nauk o rodzinie  KUL, doradca życia rodzinnego, trener rozwoju osobistego

 

21.10.2017

 

7

 

rekolekcje

Uczestnictwo w 1. dniu dorocznych Rekolekcji dla Poradnictwa Rodzinnego; temat rekolekcji „Wokół początków życia ludzkiego”

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC - bioetyk

 

4.11.2017

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła cz.1

Ks. dr Jan Uchwat

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła cz. 2

Ks. dr Jan Uchwat

3

warsztat

Warsztaty z komunikacji cz. 2

Grzegorz Kamola - mgr nauk o rodzinie  KUL, doradca życia rodzinnego, trener rozwoju osobistego

 

18.11.2017

2

wykład

Anatomia układu rozrodczego. Fizjologia cyklu kobiecego

cz.1

 

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska - Prezes Fundacji  NaproCentrum

2

wykład

Anatomia układu rozrodczego. Fizjologia cyklu kobiecego

cz.2

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska - Prezes Fundacji  NaproCentrum

3

warsztat

Wprowadzenie do wieloobjawowej metody podwójnego sprawdzenia i ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

 

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

2.12.2017

2

wykład

Zarys historii Naturalnego Planowania Rodziny (NPR), obecna sytuacja w Polsce i na świecie

 

Magdalena Misztak-Hola - mgr teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Istota Naturalnego Planowania Rodziny oraz zalety i trudności w stosowaniu NPR; obserwacja głównych wskaźników płodności

 

Joanna Bochniak - doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Warsztaty z komunikacji cz. 3

Grzegorz Kamola - mgr nauk o rodzinie  KUL, doradca życia rodzinnego, trener rozwoju osobistego

 

16.12.2017

2

wykład

Teologia Ciała Jana Pawła II   cz.1

Dorota Dźwig, dr teologii

2

wykład

Teologia Ciała Jana Pawła II   cz.2

Dorota Dźwig, dr teologii

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

 

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

13.01.2018

2

wykład

Specyfika okresu dojrzewania dziewcząt

Lek. med. Monika Wojtkiewicz - specjalista położnictwa i ginekologii

2

wykład

Najczęstsze schorzenia ginekologiczne

Lek. med. Monika Wojtkiewicz - specjalista położnictwa i ginekologii

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

 

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

27.01.2018

2

wykład

Aspekty prawne dotyczące małżeństwa

Ks. dr Krzysztof Szerszeń

2

wykład

Sakrament małżeństwa

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

 

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

10.02.2018

2

wykład

Powrót płodności po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Reguły interpretacji kart obserwacji cyklu w okresie po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w okresie po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

24.02.2018

2

wykład

Stanowisko Kościoła wobec antykoncepcji, aborcji,  sztucznego zapłodnienia, eutanazji cz.1

Ks. dr Jacek Socha

2

wykład

Stanowisko Kościoła wobec antykoncepcji, aborcji,  sztucznego zapłodnienia, eutanazji cz. 2

Ks. dr Jacek Socha

3

warsztat

Prelekcje filmów dotyczących zagadnień moralnych w dziedzinie przekazywania życia

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

10.03.2018

 7  wykłady

Udział Studium Duszpasterstwa Rodzin w Konferencji dotyczącej zdrowia prokreacyjnego na Gdańskim Uniwersytecie medycznym. Więcej informacji i rejestracja na:

https://nieplodnoscinterdyscyplinarnie.gumed.edu.pl/

Kierownik Naukowy Konferencji - dr n. med. Aleksandra Maria Kicińska

       
       

 

24.03.2018

2

wykład

Diagnostyka i leczenie niepłodności

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska

2

wykład

Wpływ środków antykoncepcyjnych na zdrowie kobiet

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska

3

warsztat

Omówienie pracy domowej - samodzielnej interpretacji kart D (z 1. tomu zeszytu ćwiczeń)

Cud miłości - prelekcja filmu

 

 

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

7.04.2018

2

wykład

Pomoc osobom dotkniętym problemem aborcji

Marta Dziuda - doradca życia rodzinnego, twórca NetPoradni

 

2

wykład

Rozwój człowieka w okresie prenatalnym. FAS.

lek. med. Dorota Bubnowska-Nalepa - specjalista pediatrii, doradca życia rodzinnego

 3

 warsztat

Powrót płodności po porodzie. Reguły interpretacji kart w zależności od sposobów karmienia dziecka i ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji w sytuacji poporodowej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

21.04.2018

2

wykład

Podstawowe zagadnienia bioetyczne  cz. 1

Ks. dr Jan Uchwat

2

wykład

Podstawowe zagadnienia bioetyczne  cz. 2

Ks. dr Jan Uchwat

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji w sytuacji poporodowej

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

12.05.2018

2

wykład

Duszpasterstwo Rodzin jako działalność pastoralna Kościoła

Ks. Krzysztof Homoncik - Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Gdańskiej

2

wykład

Geneza, rozwój i struktury Duszpasterstwa Rodzin

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji w sytuacji poporodowej

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

26.05.2018

2

wykład

Różnice psychiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną i komunikacja między nimi

Maria i Waldemar Tlaga - doradcy życia rodzinnego

2

wykład

Kobieta jako żona i matka; mężczyzna jako mąż i ojciec

Maria i Waldemar Tlaga - doradcy życia rodzinnego

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji w sytuacji poporodowej

Magdalena Misztak-Hola - mgr teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

9.06.2018

2

wykład

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym  cz.1

Ks. dr Bogusław Głodowski - diecezjalny duszpasterz ludzi uzależnionych

2

wykład

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym  cz. 2

Ks. dr Bogusław Głodowski - diecezjalny duszpasterz ludzi uzależnionych

3

warsztat

Rozmowa z osobą współuzależnioną - film cz. 1 i 2

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

 

6.10.2018

 

7

 

rekolekcje

 

Rekolekcje Poradnictwa Rodzinnego pt. Obudzić sakrament małżeństwa

 

Rekolekcjonista - Ksawery Knotz OFMCap

 

20.10.2018

2

wykład

Powtórzenie materiału do egzaminu I stopnia z NPR. Omówienie testu wielokrotnego wyboru

Jacek Kłeczek - doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Wychowanie do czystej i odpowiedzialnej miłości. Zagrożenia czystości na przykładzie działań władz Miasta Gdańska i ruchów LGBT promujących ideologię gender

Joanna Cabaj - mgr lic. teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

W ramach powtórzenia do egzaminu interpretacja kart w sytuacji typowej z tzw. wyprawki dla narzeczonych

Joanna Cabaj, Joanna Bochniak - doradczynie życia rodzinnego, instruktorki NPR

 10.11.2018

 6

Konferencja z okazji 50-lecia encykliki papieża Pawła VI Humanae vitae pt. Płodna miłość małżeńska - przymus czy przywilej Boży?

CZĘŚĆ I
Kościół Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie

9.00 Eucharystia dziękczynna (ks. A. Pradela. ks. K. Homoncik, ks. J. Uchwat)


CZĘŚĆ II
Sala Konferencyjna w Gdańsku Matemblewie

10.15 Otwarcie wykładów (ks. K. Homoncik)
10.30 Kontekst historyczny encykliki Humanae vitae (A. S. Mrozowiczowie)
11.00 Czytanie encykliki Humanae vitae cz. 1 (B.M. Żarneccy)
11.20 Przerwa kawowa
11.45 Jak mówić dziś o Humanae vitae - głos Doradców Życia Rodzinnego
(J. Cabaj, K. Leks, M. Misztak-Hola, J. Kłeczek)
12.30 Czytanie encykliki Humanae vitae cz. 2 (B.M. Żarneccy)
12.50 Przerwa obiadowa
13.30 Humanae vitae w medycynie (A. Mędza)
14.00 Obrona życia w aspekcie międzynarodowym (E. L. Kowalewscy)
14.30 Czy Kościół pomylił się w kwestii antykoncepcji? (M. W. Tlagowie)
15.00 Zakończenie

 

kapłani, Doradcy Życia Rodzinnego, aktorzy, lekarz medycyny

24.11.2018

4

Egzamin

Egzamin I stopnia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny

 

 

15.12.2018

2

Wykład

Menopauza - środek życia

Małgorzata Wyszyńska - doradca życia rodzinnego, instruktor NPR, specjalista gerontologii

2

wykład

Płodność w premenopauzie; reguły interpretacji kart obserwacji cyklu w okresie przekwitania

Jacek Kłeczek - Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart w okresie premenopauzy

Jacek Kłeczek - Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

12.01.2019

2

wykład

Sytuacje kryzysowe w małżeństwie i rodzinie cz. 1

Mirka Pakur - Liderka Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

2

wykład

Sytuacje kryzysowe w małżeństwie i rodzinie cz. 2

Mirka Pakur - Liderka Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart w okresie premenopauzy

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

26.01.2019

2

wykład

Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny

Alina Strzałkowska - doradca życia rodzinnego

2

wykład

Metodyka pracy w poradni NPR

Magdalena Misztak-Hola- doradca życia rodzinnego, instruktor NPR, prezes oddziału gdańskiego PSNNPR

3

warsztat

Praca w poradni rodzinnej - wybrane zagadnienia praktyczne

Magdalena Misztak-Hola- doradca życia rodzinnego, instruktor NPR, prezes oddziału gdańskiego PSNNPR

9.02.2019

2

wykład

Wymagania stawiane doradcom życia rodzinnego i innym pracownikom świeckim Duszpasterstwa Rodzin.

Omówienie schematu gdańskiego dotyczącego bezpośredniego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa w poradni rodzinnej.

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Powtórzenie materiału przed egzaminem II stopnia

Jacek Kłeczek - viceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Zebranie dokumentacji osób uczonych przed egzaminem II stopnia NPR

instruktorzy NPR

 

23.02.2019

 

2

 

pisemna interpretacja 10 kart w sytuacjach szczególnych 

 

Egzamin II stopnia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny

Uwaga! II część egzaminu II stopnia NPR (wypowiedź ustna) zostanie przeprowadzona w dniach 26.02.2018 r - 1.03.2018 r. wg ustalonego indywidualnie porządku z osobami zdającymi

instruktorzy NPR

 

25.03.2019

 

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 

Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia

 

Wręczenie misji kanonicznych do służby w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej połączone z uroczystym zawierzeniem tej służby przez nowych doradców Matce Bożej Brzemiennej w Sanktuarium w Gdańsku Matemblewie

 

 

 

 

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl