Teologia ciała wg Jana Pawła II

W ramach naszego studium w dniu 16 grudnia 2017 roku odbył się wykład dr Doroty Dźwig pt. Teologia ciała wg Jana Pawła II. Poniżej prezentujemy dla Państwa pliki dźwiękowe z tego spotkania, a także krótką informację o prowadzącej. Dorota Dźwig jest doktorem teologii, wykłada Teologię Dogmatyczną w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni oraz katechizuje w III LO w Gdyni. Ponadto prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z zakresu filozofii, teologii i literatury oraz prelekcje w Centrum Myśli Jana Pawła II. Od teraz jest również w gronie naszych wykładowców.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie do metody angielskiej

Prezentujemy wykład wprowadzający w tematykę wieloobjawowej metody podwójnego sprawdzenia tzw. angielskiej, który zaprezentował w ramach zajęć Studium w dniu 18 listopada 2017 r. Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR/oddział gdański, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR. Poniżej plików dźwiękowych znajdują się prezentacje do przedstawionych zagadnień.

Czytaj więcej...

Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła

Poniżej prezentujemy pliki dźwiękowe i prezentację z wykładów, które w dniu 4 listopada 2017 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin wygłosił ks. dr Jan Uchwat. Wykłady dotyczyły tematu Małżeństwo i rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła.

Czytaj więcej...

Cały program Studium Duszpasterstwa Rodzin

Poniżej prezentujemy program I Edycji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie (2017-2019). Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn losowych.

Czytaj więcej...

Studium Informacje Ogólne

Informacje ogólne o Archidiecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego z dnia 25 marca 2017 r., podjęło się organizacji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Kształcimy kadrę Duszpasterstwa Rodzin, dokształcamy osoby żyjące w małżeństwie oraz tych, którzy towarzyszą małżonkom, m.in. doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów. Bliższych informacji udziela: Anna Mrozowicz tel. 508 350 903.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl