Okres prenatalny człowieka

Dnia 7 kwietnia 2018 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie gościliśmy lek. med. Dorotę Bubnowską-Nalepę, specjalistę pediatrii, lekarza pracującego m.in. w NaproCentrum w Gdańsku, doradcę życia rodzinnego, która zaprezentowała dwa ważne tematy: Rozwój człowieka w okresie prenatalnym i FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Poniżej prezentujemy Państwu nagranie i prezentacje multimedialne. 

Czytaj więcej...

Kościół wobec dylematów moralnych

Poniżej przedstawiamy Państwu pliki dźwiękowe i prezentacje dotyczące tematu Stanowisko Kościoła wobec antykoncepcji, aborcji,  sztucznego zapłodnienia, eutanazji, który zaprezentował nam ks. dr Jacek Socha w dniu 24 lutego 2018 r. Ksiądz Jacek Socha aktualnie  jest Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Gdyni Chylonii, ma wieloletnie doświadczenie pracy jako wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego, zawsze bardzo życzliwy wobec Duszpasterstwa Rodzin. 

Czytaj więcej...

Sakrament małżeństwa

W dniu 27 stycznia 2018 r. w ramach zajęć Studium wygłoszony został wykład pt. Sakrament małżeństwa. Wykład zaprezentowała Anna Mrozowicz  - żona, matka, od lat związana z Duszpasterstwem Rodzin i Poradnictwem Rodzinnym, która 10 lat pełni funkcję Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej.  Temat został zaprezentowany głownie w oparciu o nauczanie Jana Pawła II zawarte w Teologii ciała, a także o inną bibliografię odnoszącą się do tegoż nauczania. Poniżej prezentujemy plik dźwiękowy z tego spotkania oraz prezentację multimedialną na ten temat.

Czytaj więcej...

Aspekty prawne dotyczące małżeństwa

W dniu 27 stycznia 2018 r. w ramach zajęć Studium gościliśmy ks. dra Krzysztofa Szerszenia - pracownika Gdańskiego Seminarium Duchownego i Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Ksiądz w sposób niezwykle ciekawy zaprezentował nam Aspekty prawne dotyczące małżeństwa. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, co potwierdza mnóstwo pytań skierowanych do wykładowcy. Poniżej prezentujemy plik dźwiękowy z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Dojrzewanie; schorzenia ginekologiczne

W dniu 13 stycznia 2018 r. w ramach zajęć Studium odbyło się spotkanie z lek. med. Moniką Wojtkiewicz - specjalistą położnictwa i ginekologii, która zaprezentowała dwa ważne tematy:

  • Specyfika okresu dojrzewania dziewcząt i chłopców
  • Najczęstsze schorzenia ginekologiczne.

Poniżej prezentujemy pliki dźwiękowe oraz prezentacje z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Teologia ciała wg Jana Pawła II

W ramach naszego studium w dniu 16 grudnia 2017 roku odbył się wykład dr Doroty Dźwig pt. Teologia ciała wg Jana Pawła II. Poniżej prezentujemy dla Państwa pliki dźwiękowe z tego spotkania, a także krótką informację o prowadzącej. Dorota Dźwig jest doktorem teologii, wykłada Teologię Dogmatyczną w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni oraz katechizuje w III LO w Gdyni. Ponadto prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z zakresu filozofii, teologii i literatury oraz prelekcje w Centrum Myśli Jana Pawła II. Od teraz jest również w gronie naszych wykładowców.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl