Rusza III edycja Studium

Zapraszamy już 1 października 2022 r. na kolejną edycję spotkań w ramach Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Rozpoczęcie Eucharystią w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej o godz. 9.00 pod przewodnictwem Bpa Wiesława Szlachetki, który następnie w sali konferencyjnej zaprezentuje wykład pt. Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Osobom zainteresowanym ideą Studium, które rozważają udział w zajęciach poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące warunków przyjęcia.

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Studium jest obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym w miesiącu wrześniu b.r. oraz wpłata na miejscu przy zapisie zaliczki w wysokości 100 zł/osoby. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godz. 9.00 - 15.00  w Gdańsku Matemblewie. Program III Studium będzie zbliżony do poprzedniej edycji. W chwili obecnej trwają jeszcze uzgodnienia z wykładowcami, więc nie podajemy szczegółów programu III edycji. Zjazdy zasadniczo odbywać się będą w 1. i/lub 3. soboty miesiąca. Terminy: 1.10.2022, 15.10.2022, 5.11.2022, 19.11.2022, 3.12.2022, 17.12.2022, 7.01.2023, 21.01.2023, 4.02.2023, 18.02.2023, 4.03.2023, 18.03.2023, 1.04.2023, 15.04.2023, 6.05.2023, 20.05.2023, 3.06.2023, 24.06.2023 (egzamin I stopnia), 16.09.2023, 7.10.2023, 21.10.2023 (Dzień Skupienia), 4.11.2023, 18.11.2023, 2.12.2023, 16.12.2023, 20.01.2024 (egzamin II stopnia), 25.03.2024 (uroczyste zakończenie z wręczeniem misji kanonicznych nowym doradcom). Odpłatność za Studium (3 semestry): opłata jednorazowa 900 zł/całość osoby lub 1 200 zł/całość od małżeństwa; opłata rozłożona w czasie 3 x 400 zł/osoby (płatne na początku każdego semestru) lub 3 x 500 zł/od małżeństwa (płatne na początku każdego semestru). Informacji udziela i zapisy/rozmowy prowadzi: Anna Mrozowicz – diecezjalna doradczyni życia rodzinnego tel. 508 350 903

 

Podstawowym celem naszej działalności jest kształcenie wiernych w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. Formujemy przyszłą kadrę Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej. Głównym zadaniem jest promocja małżeństwa i rodziny oraz dotarcie z ewangelią życia i miłości do jak najliczniejszego grona osób. Poprzez kształtowanie właściwych postaw służących dobru małżeństwa i rodziny staramy się też chronić małżonków przed wszelkimi zagrożeniami, które próbują osłabić ich wzajemną więź.
Duszpasterstwo Rodzin w strukturach Kościoła Katolickiego, także w naszej archidiecezji, istnieje już ponad pół wieku, a konkretnymi zadaniami, które podejmuje na co dzień, jest bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wszyscy narzeczeni, którzy decydują się za zawarcie ślubu kościelnego są bowiem objęci opieką duszpasterską, w tym formacją katechetyczną i poradnictwem rodzinnym. Choć katecheza przedmałżeńska jest zasadniczo prowadzona przez kapłanów, coraz częściej pomagają też małżonkowie, którzy prowadzą zajęcia warsztatowe czy składają świadectwo o swoim powołaniu i życiu wiarą na co dzień. Jeżeli chodzi o spotkania w poradnictwie rodzinnym prowadzone są zawsze przez osoby świeckie, zwane doradcami życia rodzinnego.
Potrzeba więc całej rzeszy osób, które przez dobrą, pogłębioną formację religijną będą znały naukę Kościoła Katolickiego dotyczącą małżeństwa i rodziny, a także umiały z nią dotrzeć do tych, którzy jej dopiero poszukują. Oprócz nowych osób dokształcamy też tych, którzy już towarzyszą małżonkom, w tym: doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów i inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębionej formacji w tej dziedzinie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia od 1 października 2022 r. Spotkania odbywać się będą w wybrane 1. i 3. soboty miesiąca, w godzinach od 9.00 do 15.00. Przewidujemy 24 zjazdy wykładowo-warsztatowe, dodatkowo Dni Skupienia, praktyki w Poradnictwie Rodzinnym, konsultacje indywidualne. W ramach zajęć uczestnicy studium będą mieli możliwość przystąpienia do dwuetapowego egzaminu, który pozwala ubiegać się o Dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) wg regulaminu szkoleń Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Stwarza to dodatkową możliwość nauczania NPR także poza strukturami kościelnymi.
Wśród kadry kształcącej są specjaliści różnych dziedzin nauki, którzy od lat tworzą bądź są przyjaciółmi Duszpasterstwa Rodzin, a swoją pracą aktywnie włączają się w prace na rzecz małżeństwa i rodziny w Archidiecezji Gdańskiej. Są to przede wszystkim doradcy życia rodzinnego, kapłani, lekarze, psychologowie oraz instruktorzy Naturalnego Planowania Rodziny. Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologię ciała wg Jana Pawła II, naukę Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI

BEATA: Zapisałam się na zajęcia studium z kilku powodów. Po pierwsze, jestem na etapie w życiu, gdzie zrezygnowałam z pracy zawodowej, aby więcej zaangażować się w budowanie relacji z mężem i dziećmi, więc dysponuję większą ilością czasu. Po drugie, interesował mnie sam temat studium ze względu na priorytety, którymi kieruję się w życiu, że rodzina jest najważniejsza. Po trzecie, chciałam zrobić coś na chwałę Bożą. Studium okazało się niesamowitym świadectwem ludzi dotkniętych przez Boga, począwszy od księży w sferze duchowej, poprzez specjalistów w dziedzinie medycznej, a skończywszy na zwykłych świeckich, którzy wierzą, że warto coś robić by służyć Bogu. Już w trakcie studium odkryłam, że program jest tak bogaty, jak swoista uczta z Bogiem. Tematy poruszane przez prowadzących dotykały i ciała, i ducha. Dzięki studium nauczyłam się obserwacji wskaźników płodności i ich interpretacji, wagi sakramentu małżeństwa i relacji z mężem, wagi czystości w małżeństwie oraz pomocy potrzebującym w różnych trudnościach w ich życiu.Teraz sama uczę narzeczonych jak żyć w czystości. Prowadzę z mężem również katechezę dla narzeczonych o zagrożeniach antykoncepcji. Studium pomogło mi umocnić mój kręgosłup moralny i skierować swoje siły na odpowiednie tory. Polecam je każdemu, zwłaszcza tym którzy poszukują woli Bożej.

WIKTOR: Na studium zapisywaliśmy się z żoną nie do końca wiedząc jak wygląda praca w poradni w naszej diecezji, ponieważ przeprowadzaliśmy się z innego miejsca Polski. Dzięki temu Bóg nas nie raz zaskoczył i poprowadził tam, gdzie myślę, że sam chciał, a gdzie inaczej pewnie bym sam nie poszedł. W trakcie studium i po nim, odkryłem wielką głębię znaczeń i sensu małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa, pracy dla rodzin. Bóg ukazał mi też jak to dla Niego ważne i do czego mnie woła. Studium pozwoliło mi też znaleźć swoje miejsce w Kościele Gdańskim, a obecna praca w poradni także w parafii. Bóg tu działa i mówi, polecam.
 
BASIA: Uczestnictwo w Studium Duszpasterstwa Rodzin pogłębiło moją wiedzę na tematy związane z duchowością małżeństwa i rodziny, na ich Boży zamysł. Pokazało wielki sens i wartość naturalnych metod rozpoznawania płodności, dało możliwość służenia Bogu i ludziom w poradni rodzinnej. Był to piękny czas poznawania Boga i kształtowania siebie.
 

JULIA I ZBYSZEK: Do zapisania się na zajęcia Studium Duszpasterstwa Rodzin zainspirowały nas słowa, które wielokrotnie słyszeliśmy na rekolekcjach małżeńskich: szkoda, że nikt nam tego wcześniej nie powiedział. Dwa lata, które poświęciliśmy na pogłębianie naszej wiedzy z zakresu nauk o małżeństwie i rodzinie minęły szybko i niezauważenie. Był to cudowny czas wypełniony spotkaniami z ciekawymi ludźmi, których pasją jest dobro małżeństwa i rodzin oraz pomaganie im, a ponadto był to także czas naszego wzrastania jako małżonków i rodziców.

URSZULA I WOJCIECH: Ukończenie Studium przygotowującego do pracy w Poradnictwie Rodzinnym otworzyło nowy etap w życiu naszego małżeństwa.  Wiedza, którą zdobyliśmy podczas zajęć pozwoliła nam świadomie podjąć zadania związane z przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa, a także służyć małżonkom. Wspólna służba zbliża nas do siebie, umacnia naszą miłość małżeńską oraz buduje jedność. Pomimo 29 - letniego stażu małżeńskiego ciągle jest coś do zrobienia w naszych relacjach. Mamy także doświadczenie, którym chcielibyśmy dzielić się z innymi. W dzisiejszych czasach trzeba głosić „dobrą nowinę” o małżeństwie i rodzicielstwie, ale żeby to robić, potrzeba trudu przygotowania się, uzupełnienia wiedzy oraz formacji duchowej. Program Studium gwarantuje wzrost duchowy oraz wyposażenie w wiedzę niezbędną do pracy w poradnictwie rodzinnym.  Doświadczyliśmy i doświadczamy przynależności do wspólnoty ludzi, których wartości życiowe oparte są na Ewangelii. Zyskaliśmy również grono przyjaciół wśród uczestników kursu oraz wykładowców.

                                                                                                              

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl