Nowoczesne technologie stosowane w NPR

W dniu 20 maja 2023 r. w ramach zajęć Studium odbył się wykład Anny Rogalskiej-Bućko - doradcy życia rodzinnego i instruktora Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) pt. Nowoczesne technologie stosowane w Naturalnym Planowaniu Rodziny. Prelegentka przedstawiła narzędzia, które współcześnie wspomagają metody rozpoznawania płodności, pokazując ich zalety, a także słabe strony. Poniżej prezentujemy plik dźwiękowy z tego spotkania, a także prezentację na ten temat oraz zestawienie narzędzi wspomagających NPR zaprezentowanych podczas wykładu.

Czytaj więcej...

Dojrzewanie i schorzenia ginekologiczne

Dnia 15 kwietnia 2023 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie odbyły się zajęcia m.in. z lek. med. Moniką Wojtkiewicz - specjalistą ginekologii i położnictwa, zaangażowaną w pracę NaproCentum - placówki medycznej związanej z naprotechnologią, która zaprezentowała dwa ważne wykłady: „Dojrzewanie dziewcząt i chłopców oraz higiena tego okresu”, a także „Najczęstsze schorzenia ginekologiczne”. Poniżej przedstawiamy materiał z tego spotkania: pliki dźwiękowe oraz prezentacje multimedialne.

Czytaj więcej...

Zalety, trudności, skuteczność NPR

Dnia 1 kwietnia 2023 r. Emilia Wawrzusiszyn - doradca życia rodzinnego, instruktorka NPR przedstawiła słuchaczom Studium kilka ważnych zagadnień związanych z Naturalnym Planowaniem Rodziny, w tym m.in. zalety i trudności oraz skuteczność metod rozpoznawania płodności. Wykład został poszerzony o wiedzę na temat tego, jak dobrze prowadzone karty obserwacji cyklu mogą pomóc lekarzowi w diagnostyce zdrowia prokreacyjnego kobiety m.in. w leczeniu zaburzeń miesiączkowania czy niepłodności. Poniżej prezentujemy ścieżkę dźwiękową, a także prezentację multimedialną z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Role kobiety i mężczyzny w małżeństwie

18 marca 2023 r. w ramach zajęć Studium odbyło się spotkanie z małżeństwem - Marią i Waldemarem Tlaga, którzy zapoznali słuchaczy z tematem:  Kobieta jako żona i matka; mężczyzna jako mąż i ojciec. Prelegenci przedstawili w sposób niezwykle przystępny najważniejsze różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną, a także podzielili się wiedzą, jak budować jedność małżeńską pomimo tych różnic. Na koniec opowiedzieli też, jak te różnice dobrze wykorzystać w procesie wychowawczym dzieci. Zaproszeni małżonkowie są doświadczonymi rodzicami, dziadkami oraz mają wieloletnią praktykę w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej, prowadząc do dziś rekolekcje dla małżonków, a także liczne spotkania z parami w kryzysie małżeńskim. Poniżej prezentujemy materiał dźwiękowy oraz prezentacje z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Małżeństwo w Prawie Kanonicznym

Kolejnym podejmowanym zagadnieniem związanym z małżeństwem było jego osadzenie na gruncie prawa kościelnego. Temat pt. Małżeństwo w Prawie Kanonicznym przedstawił słuchaczom Studium w dniu 4 lutego 2023 r. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego - ks. dr Krzysztof Szerszeń, który jest znawcą Prawa Kanonicznego m.in. jako pracownik Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Temat jak zwykle wywołał wielkie zainteresowanie, o czym świadczy liczba pytań skierowanych do Prelegenta po wysłuchaniu jego wykładu. Poniżej prezentujemy pliki dźwiękowe z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Osoby starsze i chore w rodzinie

W dniu 21 stycznia 2023 r. w ramach zajęć formacyjnych Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Jan Uchwat zaprezentował trzy ważne tematy dotyczące życia w małżeństwie i rodzinie. Jako opiekun wspólnoty Rodziców po stracie podzielił się tematem śmierć dziecka i przeżywania żałoby w rodzinie głównie przez osieroconych rodziców. Drugie ważne zagadnienie dotyczyło opieki nad osobami starszymi i chorymi - w tym wypadku kapłan podzielił się doświadczeniem pracy m.in. jako kapelan Domu Spokojnej Starości Złota Jesień w Gdańsku. Trzeci temat dotyczył życia duchowego w małżeństwie i rodzinie - jako ojciec duchowny kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego ks. Jan spowiada i prowadzi w kierownictwie duchowym także pary małżeńskie oraz doradza w Poradnictwie Rodzinnym. Spotkanie zostało udokumentowane plikiem dźwiękowym i prezentacjami multimedialnymi, które załączamy poniżej.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl