Duszpasterstwo Rodzin w klimacie synodu

Synod o synodalności trwający w Kościele Powszechnym jest okazją do refleksji na temat wiary i przynależności do wspólnoty Kościoła. Dla Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej stał się czasem wysłuchania opinii doradców o „blaskach i cieniach” ich posługiwania na rzecz narzeczonych, małżonków i rodzin. Oprócz możliwości wypowiedzenia się przez samych doradców podjęta została także próba nowego ukierunkowania ich działań oraz wypracowania wskazań duszpasterskich na najbliższy czas. Poniżej prezentujemy dokument, który jest owocem etapu diecezjalnego środowiska Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej.

Pierwsza część niniejszej publikacji składa się z Raportu o sytuacji Poradnictwa Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych wśród Doradców Życia Rodzinnego podczas spotkań dekanalnych w październiku i listopadzie 2021 roku, czyli w początkowej fazie diecezjalnego etapu Synodu o synodalności.
Druga część publikacji zawiera tabelę z informacją, przy których parafiach istnieją, a przy których brak jest punktów Poradnictwa Rodzinnego. W celu zorientowania się w wielkości poradni - tam, gdzie parafia posiada poradnię, umieszczono liczbę posługujących w niej doradców życia rodzinnego, z uwzględnieniem osobno par małżeńskich i osobno doradców posługujących w pojedynkę. Dotyczy to jedynie doradców posiadających aktualną misję kanoniczną, czyli lista ta nie uwzględnia doradców seniorów, a więc osób powyżej 60 roku życia. W ostatniej kolumnie jest dodatkowa informacja o doradcach, którzy z racji wieku posiadają ostatnią misję kanoniczną. Warto zauważyć, że tam, gdzie brak jest poradni lub jest tylko jeden doradca posiadający ostatnią misję kanoniczną, istnieje pilna potrzeba wyszukania i skierowania przez Księży Proboszczów odpowiednich kandydatów na najbliższą edycję Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie, która rusza w październiku 2022 r.
W trzeciej części publikacji zostały umieszczone sprawozdania ze spotkań grupy synodalnej Poradnictwa Rodzinnego, które odbywały się w siedzibie Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Gdańsku Matemblewie w miesiącach od stycznia do kwietnia 2022 r. Jest to szczegółowa informacja o tym, na jakie pytania wypowiadali się doradcy, jakie tematy poruszali wspólnie i do jakich wniosków doszli.
Czwarta część publikacji to synteza spotkań synodalnych Poradnictwa Rodzinnego opracowana według punków nadesłanych przez Kurię Metropolitalną Gdańską. Posłuży ona jako jedna z wielu do wypracowania syntezy diecezjalnej.
Zakończenie jest próbą podsumowania diecezjalnego etapu Synodu o synodalności dla Duszpasterstwa Rodzin, szczególnie Poradnictwa Rodzinnego, które jest ważną jego częścią.

>>> DOKUMENT <<<

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl