Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin

W dniu 1 maja 2003 roku podczas plenarnego zebrania Konferencji Episkopatu Polski przyjęto tekst  Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, opracowanego przez Radę do Spraw Rodziny.  Jest to dokument, który reguluje sprawy związane z funkcjonowaniem Duszpasterstwa Rodzin na terenie Kościoła w Polsce. Dyrektorium uwzględnia zadania osób duchownych, samych rodzin oraz laikatu zaangażowanego w tworzenie właściwych warunków dla małżeństw i rodzin. Jest ono owocem doświadczeń wielu osób i środowisk zajmujących się duszpasterstwem rodzin i powinno być pomocą w pracy na rzecz małżeństwa i rodziny m.in. dla wszystkich kapłanów, instruktorów i doradców życia rodzinnego.

Dyrektorium

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl