Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Gdyni

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny (SNR) o sobie: Jesteśmy Stowarzyszeniem istniejącym i działającym przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Tworzymy wspólnoty rodzin i osób indywidualnych, pragnących włączyć się w charyzmat i misję Sióstr. Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu a członkami Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkań korzystają z formacji dającej możliwość dojrzewania do pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej. Dokonuje się ono poprzez udział w życiu, duchowości i misji Sióstr Nazaretanek. Zgromadzeniu daje to możliwość pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin, poznania ducha czasu oraz budowania Królestwa Bożego w jedności z osobami świeckimi, a także docierania do nowych środowisk w wypełnianiu swej misji apostolskiej.

STATUTY STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie posiada własne Statuty, które określają jego cel i wszelkie inne wymogi przewidziane Prawem Kanonicznym (por. Kan. 304). Statuty zostały zatwierdzone przez Radę Generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w dniu 7 listopada 2008. Natomiast w dniu 13 grudnia 2008 Dekretem Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego otrzymały także aprobatę Stolicy Świętej.
SIEDZIBA
Główną siedzibą SNR jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zlokalizowany przy via Nazareth, 400, Roma, Italia. SNR istnieje we wszystkich Prowincjach Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek i posiada swoje siedziby przy odpowiednich Domach Prowincjalnych (Australia, Białoruś, Filipiny, Francja, Polska: Prowincja Krakowska i Prowincja Warszawska, USA).
W Polsce SNR Prowincji Krakowskiej posiada swoją siedzibę w Domu Prowincjalnym Sióstr Nazaretanek przy ul. Nazaretańskiej 1 w Krakowie.
GDZIE JESTEŚMY
Wspólnoty lokalne SNR zazwyczaj powstają przy domach zakonnych Zgromadzenia. Jeśli jednak brak odpowiednich warunków do przyjęcia grupy rodzin, tworzymy je w innych miejscach np. nasze szkoły, przedszkola itd. Otwieramy się także na możliwość założenia wspólnot przy parafiach na zaproszenie Księży Proboszczów. Obecnie mamy 12 wspólnot lokalnych SNR. Oto miejscowości, gdzie można nas znaleźć:
1. SNR Bielsko-Biała: Parafia Matki Bożej Fatimskiej, ul. Krausa 40, Bielsko-Biała
2. SNR Olsztyn 1 k. Częstochowy: Dom Sióstr Nazaretanek, ul. Ogrodowa 1, Olsztyn k. Częstochowy (Spotkania dla małżeństw sakramentalnych)
3. SNR Olsztyn 2 k. Częstochowy: Dom Sióstr Nazaretanek, ul. Ogrodowa 1, Olsztyn k. Częstochowy (Spotkania dla osób żyjących w sytuacjach nieuregulowanych: osoby w separacji, rozwiedzeni, niesakramentalni)
4. SNR Gdynia 1: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, ul. Tetmajera 65, Gdynia
5. SNR Gdynia 2: spotkania online (Skype), przeznaczone dla osób samotnie żyjących z terenu Trójmiasta (panny, kawalerowie, wdowy, wdowcy)
6. SNR Kalwaria Zebrzydowska: Klasztor OO. Bernardynów, ul. Bernardyńska 46, Kalwaria Zebrzydowska
7. SNR Kielce: Dom Sióstr Nazaretanek, ul. Słowackiego 5, Kielce
8. SNR Kraków 1, Dom Prowincjalny Sióstr Nazaretanek, ul. Nazaretańska 1, Kraków
9. SNR Kraków 2, Dom zakonny Sióstr Nazaretanek, ul. Wysockiego 4, Kraków (nowopowstająca wspólnota SNR)
10. SNR Tarnów, ŚDS św. Kingi Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, al. Matki Bożej Fatimskiej 6, Tarnów
11. SNR Wrocław: Dom Sióstr Notre Dame, ul. Św. Marcina 12, Wrocław
12. SNR Zaskale: Parafia św. Wojciecha, ul. Kościelna 25, Zaskale
FORMACJA
Program formacyjny Stowarzyszenia, zatwierdzony przez Zarząd Generalny Zgromadzenia, przewiduje ośmioletni cykl tematyczny. Jest on ściśle związany z charyzmatem Zgromadzenia i misją względem rodzin. Nazaretanki zostały powołane do szerzenia Królestwa Bożej Miłości poprzez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga i miłości wzajemnej. Każdy rok formacji posiada 10 propozycji spotkań przygotowanych na comiesięczne skupienia. Podejmowana tematyka ma na celu troskę o ducha miłości rodzinnej, gdyż w atmosferze akceptacji i miłości człowiek osiąga dojrzałość. Ośmioletni cykl formacyjny zawiera tematy:
I. Fiat Voluntas Tua – odkryć powołanie
II. Święta Rodzina naszym wzorem
III. Za Jezusem z Nazaretu
IV. Z Maryją w naszych rodzinach
V. Pod opieką Świętego Józefa
VI. Żyć mocą Ducha Świętego
VII. Rodzina Kościołem Domowym
VIII. Szerzyć Królestwo Boże.

ORGANIZACJA SPOTKAŃ WE WSPÓLNOTACH LOKALNYCH SNR
Spotkania wspólnot lokalnych SNR odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca (zazwyczaj w soboty lub w niedziele) i trwają 3-5 godzin. Plan spotkania zawiera: Eucharystię, możliwość skorzystania ze spowiedzi, konferencję tematyczną, adorację Najświętszego Sakramentu (jeśli to możliwe) oraz rozmowy przy kawie. Podczas konferencji dla dorosłych zapewniamy opiekę dla dzieci.
Każdą wspólnotą opiekuje się Siostra Nazaretanka i staramy się, by każda wspólnota miała zapewnioną opiekę duchową duszpasterza.

DODATKOWE PROPOZYCJE FORMACYJNE W CIAGU ROKU
W ciągu roku, poza comiesięcznymi spotkaniami organizujemy także inne wydarzenia formacyjne:
• Pielgrzymki rodzin na Jasną Górę lub do innych sanktuariów
• Weekendy dla kobiet
• Weekendy dla mężczyzn
• Sylwester Rodzin
• Wakacyjne rekolekcje rodzin (7-dniowe)
• Kursy dla małżonków, umacniające więzi małżeńskie
• Kursy dla rodziców dzieci dorastających

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
www.snrnazaret.pl

SNR W GDYNI

1. SNR Gdynia 1: miejsce spotkań - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, ul. Tetmajera 65, Gdynia. (małżeństwa, rodziny)
Odpowiedzialna za wspólnotę SNR: s. Katarzyna Witkowska CSFN
Opieka duszpasterska: ks. Michał Bielan
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. SNR Gdynia 2: miejsce spotkań – spotkania online, Skype. Jest to nowo tworząca się wspólnota dla osób żyjących samotnie z terenu Trójmiasta (raz na kwartał spotkania stacjonarne, informacje o miejscu spotkania będą na bieżąco przekazywane)
Odpowiedzialna za wspólnotę SNR: s. Elżbieta Kuczmarska CSFN
Opieka duszpasterska: w trakcie ustalania
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl