Katechezy Papieża Franciszka do rodzin

X Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w w dniach 22-26 czerwca 2022 roku w Rzymie. Hasłem tegorocznego spotkania było: Miłość w rodzinie: powołanie i droga do świętości. Tego typu spotkania odbywają się już od 1994 roku.  W tegorocznym spotkaniu wziął udział  papież Franciszek. Poniżej prezentujemy krótkie filmy z udziałem Papieża Franciszka oraz rodzin z różnych części świata. Światowe Spotkanie Rodzin zakończylo trwający od 19 marca 2021 r. Rok Rodziny, który został ogłoszony w związku z piątą rocznicą publikacji przez Papieża Franciszka Adhortacji Apostolskiej „Amoris laetitia”. Oprócz filmów prezentujemy też opublikowaną na tę okoliczność modlitwę w intencji rodzin oraz materiały do prowadzenia adoracji dla małżonków w parafiach. Niech te materiały pomogą nam odkrywać dobrą nowinę o małżeństwie i rodzinie w naszym osobistym życiu.

Treść Modlitwy na X Światowe Spotkanie Rodzin (wersja nieautoryzowana)

Najświętszy Ojcze!
Stajemy przed Tobą,
aby wielbić Cię i dziękować za wielki dar rodziny!

Prosimy Cię za rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa,
aby każdego dnia na nowo odkrywały otrzymaną łaskę
i jako małe Kościoły domowe
potrafiły być świadkami Twojej Obecności
i Miłości, z jaką Chrystus obdarza Kościół.

Prosimy Cię za rodziny
doświadczane trudnościami i udręką
z powodu choroby i cierpienia tylko Tobie znanego.

Wspieraj je i uczyń świadomymi
drogi uświęcenia, na którą ich wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twego nieskończonego miłosierdzia
i znalazły nowe ścieżki wzrastania w miłości.

Prosimy Cię za dzieci i młodzież,
aby mogły spotkać się z Tobą
i z radością odpowiedziały na powołanie, jakie dla nich wybrałeś;
za rodziców i dziadków,
aby byli świadomi, że troszcząc się o powierzone im ciałem i duchem dzieci,
byli znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga;
w doświadczeniu braterstwa, jakie światu może dać rodzina.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła żyć w Kościele własnym powołaniem do świętości,
wezwana do krzewienia ewangelizacji,
w służbie pokoju i życia,
we wspólnocie z kapłanami i wszystkimi wiernymi.

Błogosław Światowe Spotkanie Rodzin! Amen.

 

Materiały do prowadzenia adoracji

 

Rodzina w świetle Słowa Bożego

 

Powołanie rodziny

 

Miłość w małżeństwie

 

Bycie na zawsze

 

Miłość płodna

 

Wezwani do misji

 

Wychowanie dzieci

 

Słabości

 

Duchowość małżeństwa i rodziny

 

 

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl