Święto życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia 2024 r. obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Diecezjalne obchody tego dnia poświęcone modlitwie w intencji obrony życia, z możliwością złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji dziecka poczętego, odbyły się wzorem lat ubiegłych w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie, podczas wieczornej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Bpa Piotra Przyborka. W modlitwie uczestniczyli licznie wierni, m.in. moderatorzy i alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego, doradcy życia rodzinnego, siostry kanoniczki Ducha Świętego prowadzące Dom Samotnej Matki, opiekujące się Oknem Życia oraz inni obrońcy życia.

Dzień Świętości Życia jest świętem patronalnym Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej.  W tym roku jego obchody miały charakter szczególnie uroczysty, gdyż do pracy w Poradnictwie Rodzinnym włączyło się 25 nowych doradców – absolwentów Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin, którzy u stóp Matki Bożej Brzemiennej złożyli uroczysty akt zawierzenia swojej posługi wobec narzeczonych i małżonków. W tym dniu grupa 50 doradców otrzymała przedłużoną na kolejne 5 lat misję kanoniczną do dalszej posługi, zaś 27 doradców, którzy z racji wieku (60+) ukończyli pracę – otrzymało specjalne podziękowania wystosowane przez Metropolitę Gdańskiego za wieloletnią służbę dla Kościoła. Poniżej prezentujemy pamiątkowe zdjęcia z tej uroczystości.

Wręczenie podziękowań przez Bpa Piotra Przyborka

Wierni składający przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Nowi Doradcy Życia Rodzinnego dla Archidiecezji Gdańskiej

Doradcy kończący posługiwanie w archidiecezji

Wszyscy obecni doradcy

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl