Rusza kolejna edycja Studium w Gdańsku Matemblewie

Zapraszamy już od 5 października 2019 r. na kolejną edycję spotkań w ramach Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Studium jest obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym w miesiącu wrześniu b.r. oraz wpłata na miejscu przy zapisie zaliczki w wysokości 100 zł/osoby. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godz. 9.00 - 15.00  w Gdańsku Matemblewie. Program Studium będzie zbliżony do poprzedniego (patrz edycja 2017-2019). W chwili obecnej trwają jeszcze uzgodnienia z wykładowcami, więc nie podajemy szczegółów. Terminy 24 zjazdów: 5.10.2019, 19.10.2019, 16.11.2019, 30.11.2019, 14.12.2019, 11.01.2020, 25.01.2020, 8.02.2020, 22.02.2020, 7.03.2020, 21.03.2020, 4.04.2020, 18.04.2020, 9.05.2020, 23.05.2020, 6.06.2020, 20.06.2020, 3.10.2020, 17.10.2020, 14.11.2020, 28.11.2020, 12.12.2020, 9.01.2021, 23.01.2021. Odpłatność za Studium: opłata jednorazowa 500 zł/całość osoby lub 700 zł/całość od małżeństwa; opłata rozłożona w czasie 3 x 200 zł/osoby (płatne na początku każdego semestru) lub 3 x 300 zł/od małżeństwa (płatne na początku każdego semestru). Informacji udziela i zapisy prowadzi: Anna Mrozowicz – diecezjalna doradczyni życia rodzinnego tel. 508 350 903

Celem tych spotkań jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. Przygotowujemy świeckich kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, a także troszczymy się o permanentną formację prorodzinną dla już zaangażowanych doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów, małżonków i inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębionej formacji w tej dziedzinie.

Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl