Geneza, rozwój i struktury DR

Kolejny temat dotyczący Duszpasterstwa Rodzin zaprezentowany w ramach zajęć Studium w dniu 12 maja 2018 r. dotyczył Genezy, rozwoju i struktur Duszpasterstwa Rodzin. Przedstawiła go Anna Mrozowicz - Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej. W ramach wykładu zostały poruszone zagadnienia zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym tj. dotyczącym Archidiecezji Gdańskiej. Można się z nimi zapoznać z dołączonych plików dźwiękowych i prezentacji.

Genezy, rozwoju i struktur Duszpasterstwa Rodzin

Genezy, rozwoju i struktur Duszpasterstwa Rodzin

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl